Velkommen til OnboardingProfilen

OnboardingProfilen er frit tilgængeligt støtteværktøj til at forberede onboarding af nye medarbejdere, som du som leder eller chef er velkommen til at bruge, så tit du vil i løbet af et almindeligt arbejdsår.

Logo

Introduktion

1

Spørgsmål 1

Hovedformål med onboardingprocessen
2

Spørgsmål 2

Læring i onboardingprocessen
3

Spørgsmål 3

Omstændigheder for onboarding
4

Spørgsmål 4

Medarbejderens ansvar i onboardingprocessen

Resultat

Vurdér forslag og anbefalinger
Introduktion

Undersøg din måde at onboarde medarbejdere på

\n

Ved hvert spørgsmål skal du markere den svarmulighed, der er ”Mest” rigtig for dig samt den svarmulighed, der er ”Mindst” rigtig for dig.

Hvad er hovedformålet med onboarding?
Mest
Mindst
Formålet med onboarding er at få viden og forståelse om organisationen
Formålet med onboarding er at forstå, hvordan man kan arbejde på tværs af organisationens mangfoldighed
Formålet med onboarding er at gøre det muligt for medarbejderen at nå sit potentiale
Formålet med onboarding er at socialisere og engagere den nye medarbejder i organisationskulturen og netværkene
Hvad skal læres undervejs i et onboardingforløb?
Mest
Mindst
Det, der skal læres under onboaring, er, hvordan samarbejde fungerer på tværs af teams og interessenter
Hvad der skal læres under onboarding understøttes af medarbejdernes egne input
Det, der skal læres under onboarding, er at forstå, hvordan man navigerer gennem sociale netværk og organisationskultur
Det, der skal læres under onboarding, er organisationens standardkrav og compliance
Hvordan skaber man det bedste onboardingforløb?
Mest
Mindst
Vi skaber den bedste onboarding ved at sikre, at medarbejderne er engagerede og aktive i sociale netværk
Vi skaber den bedste onboarding, når vi inkluderer medarbejdernes ideer og behov
Vi skaber den bedste onboarding ved klart at definere en struktureret plan og proces for medarbejderen
Vi skaber den bedste onboarding ved at sikre forbindelser og dybere interaktioner med teammedlemmer og interessenter
Hvad er den nye medarbejder selv ansvarlig for i sin egen onboardingproces?
Mest
Mindst
Medarbejderens ansvar er at følge planen og engagere sig i at erhverve nødvendig viden og færdigheder
Medarbejderens ansvar er at give indsigt i hans/hendes behov med ideer og forslag til onboarding
Medarbejderens ansvar er aktivt at engagere sig i teams og interessenter, for at kunne mestre sit arbejde
Medarbejderens ansvar er aktivt at opsøge viden og få forståelse fra sociale netværk omkring måder at arbejde i organisationen
Ja tak – jeg vil gerne have resultatet med min OnboardingProfil inkl. forslag og anbefalinger sendt til min mail

Beregner resultat...

Hvorfor OnboardingProfilen?

Du bruger OnboardingProfilen, hver gang du spørger dig selv: ”Hvordan vil jeg egentlig onboarde min nye medarbejder denne gang?”. Det kan være i forbindelse med nyansættelser, interne rokader og/eller sammenlægninger af afdelinger eller endda hele virksomheder. I virkeligheden alle omstillingssituationer, hvor din medarbejder skal indgå i nye arbejdssammenhænge, der kan være sårbare for ham eller hende.

Uanset om du onboarder akademikere eller ufaglærte, har din nye medarbejder brug for, at du er tydelig omkring, hvordan forløbet skal være – hvad dine mål er med processen, hvad der skal læres undervejs, under hvilke omstændigheder og hvem, der har ansvar for hvad. Også langt ud over det rent praktiske med nyt skrivebord, log-in til jeres domæner og den første introduktion.

Et hurtigt værktøj

Trin 1

Undersøg din personlige måde at lede
onboarding af medarbejdere på

Trin 2

Studér detaljerne i sammensætningen af
din Personlige OnboardingProfil

Trin 3

Brug inspirationen aktivt: Vurdér forslag og anbefalinger og kopier de mest brugbare, direkte ind i din Officekalender og arbejd videre derfra
Start OnboardingProfilen Klik for at gå til undersøgelsen
SOFTWARE TIL KOMPETENCE- OG INNOVATIONSLEDELSE
Stor eller lille virksomhed? Uanset, så leverer vi stærke byggesten til en optimeret HR-it-strategi
Besøg roiit.dk

Har du spørgsmål eller feedback?

Send os en mail på info@roiit.dk
© 2021 Roiit ApS